Empowering
movement

Årsredovisning 2019

Ökad tillväxt och effektivisering i fokus

Joacim Lindoff, Arjos VD och koncernchef, berättar om ett 2019 som präglades av fortsatt stark organisk tillväxt och effektiviseringsåtgärder, tillsammans med strategiska partnerskap och förberedelser inför nya viktiga internationella regelverk. Samtidigt har arbetet för att bygga framtidens Arjo påbörjats.

Läs VD ordet

arjo-i-korthet-1-1000

Empowering movement

Människans kropp är gjord för att vara i rörelse. Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan mobilitet och människors fysiska och psykiska välbefinnande. På Arjo anser vi att hög vårdkvalité och positiva kliniska resultat börjar med att upprätthålla eller förbättra rörligheten hos vårdtagaren.

Läs mer om Arjo

Lösningar för vårdens stora utmaningar

Arjo hjälper kunderna att förbättra sina kliniska och finansiella resultat. Vägen dit går via lösningar, tjänster och produkter som förbättrar säkerhet och effektivitet – och som förebygger skador och komplikationer som går att undvika. Vi sätter alltid individens behov i fokus, och bidrar därmed till en högre kvalitet i vården.

Arbetsrelaterade skador

En stor andel av vårdpersonalen får förslitningsskador. Förutom att det orsakar lidande hos dem som drabbas, kostar det också vården stora belopp. Rätt hjälp-medel och arbetsmetodik kan bidra till en minskning av problemet.

Läs mer om arbetsrelaterade skador

Vårdkvalitet och livskvalitet

Ett ökat antal äldre och fler komplicerade vårdbehov pressar vården. Med rätt hjälpmedel och kunskap frigör personalen tid och kan individanpassa vården. Dessutom förbättras vårdkvaliteten och minskar risken för komplikationer.

Läs mer om vårdkvalitet och livskvalitet

Vårdrelaterade komplikationer

Många vårdtagare drabbas idag av allvarliga komplikationer som blodproppar och trycksår. Det är dock ofta helt i onödan. Lösningar för tidig mobilisering och repositionering av patienter kan förebygga många av komplikationerna.

Läs mer om vårdrelaterade komplikationer

Kostnader och effektivitet

Pressen ökar på vårdgivare att vårda och behandla allt fler vårdtagare, ofta med begränsade resurser. Med rätt kunskap, processer och utrustning kan de sänka sina kostnader och höja effektiviteten.

Läs mer om kostnader och effektivitet

En hållbar framtid
– inom vården, samhället och för miljön

Genom vårt arbete vill vi skapa en effektivare och mer hållbar sjuk­vård som bidrar till en positiv utveckling i samhället.

Läs mer om hållbarhet