2019 i korthet

Lyckad första kapitalmarknadsdag

Mars

Cirka 50 finansanalytiker, investerare och representanter från media deltog i Arjos första kapitalmarknadsdag i Malmö. Förutom en uppdatering av affärsplanen ”Arjo 2020” fick deltagarna en inblick i Arjos produkter och lösningar samt veta mer om den växande utmaningen inom demensområdet – ett viktigt fokusområde för Arjo.

Stororder av sjukhussängar och madrasser i USA

April

Arjo har inlett ett samarbete med Kindred Healthcare LLC i Louisville, Kentucky, för att förbättra vårdkvaliteten och de kliniska resultaten samt öka effektiviteten vid Kindreds sjukhus. Ordern omfattar en leverans på mer än 2 300 sängar och terapeutiska madrasser, samt utbildning av Kindreds personal. Målsättningen med detta partnerskap är att förbättra ergonomi, komfort, säkerhet, infektionskontroll, samt förenkla omvårdnaden av patienter. Samarbetet inkluderar även serviceavtal för produkterna.

Samarbetsavtal stärker Arjo i Oceanien

April

Arjos dotterbolag i Australien och Nya Zeeland har ingått ett samarbetsavtal med Bruin Biometrics (BBI) för att utveckla ett system som förebygger trycksår. Lösningen består av en skanner från BBI samt bland annat specialsängar, terapeutiska madrasser och lösningar för patientförflyttning från Arjo. Samarbetet är en följd av ett tidigare framgångsrikt partnerskap mellan BBI och Arjo Storbritannien och Irland.

Dotterbolag i Storbritannien får innovationspris

Maj

Huntleigh Diagnostics har tilldelats prestigefyllda Queen’s Award for Enter­prise 2019 i kategorin Innovation för sin nya serie Digital Handheld Dopplers. Produkten bidrar till att läkare tydligare kan se vågformer i blodkärl kombinerat med digital ljud­upptagning. Huntleigh är ett dotterbolag till Arjo och anläggningen i Cardiff, Wales, har blivit ett viktigt centrum för utveckling av koncernens lösningar för djup ventrombos och trycksår.

Arjo deltar i viktigt forum för demensfrågor

Maj

Dementia Forum X 2019 anordnas av Swedish Care International på Stockholms slott och Arjo är en av deltagarna. Joacim Lindoff, VD och koncernchef, kommenterar evenemanget:

”Demens är en stor och växande utmaning för sjuk­vården och idag saknas botemedel. Dementia Forum X är en möjlighet för oss att delta i diskussioner med ledande intressenter kring den globala demensutmaningen och att skapa ett ramverk för framtidens demensvård.”

Ackreditering skapar värde inom demensvården

Maj

Sara Stedy™, Sara® Flex och Carendo® har ackrediterats av Dementia Service Development Centre (DSDC) vid Stirlinguniversitet, Skottland, för sin demensanpassade produktdesign. DSDC är ett internationellt kunskaps­center som arbetar för att förbättra livskvaliteten och säkerheten för människor som lever med demens. Verksam­heten bygger på forskning och praxis från hela världen.

Investering i amerikanskt bolag stärker erbjudandet

Juli

Arjo har gjort en betydande investering i Silicon Valley-­baserade Atlas Lift Tech. Företaget erbjuder lyftcoacher och ett innovativt mjukvarusystem som hjälper vården att driva program som ger bättre och säkrare patientförflyttningar och lyft. Samarbetet skapar en stark plattform som erbjuder en unik heltäckande lösning för USA-­marknaden. Målet är att minska vårdpersonalens skador, förbättra vårdkvaliteten samt att öka kundernas effektivitet.

Arjo Locate™ effektiviserar brittiskt sjukhus

Augusti

Mjukvaran Arjo Locate™ hjälper personal inom sjukvården att lokalisera den utrustning de behöver – när de behöver den. Vid akutmottagningen på Stepping Hill Hospital, nära Manchester, genomförs ett pilotprojekt för att hjälpa personalen kunna lokalisera olika enheter av medicinsk utrustning.

2019-i-korthet-4

Arjo introducerar WoundExpress™

September

Arjo addresserar sårvårds­marknaden med en patenterad och banbrytande behandling av venösa bensår. WoundExpress har initialt lanserats i Storbritannien med planer för fortsatt expansion. Lösningen har EU-certifierats och arbetet för att godkännas för den nordamerikanska marknaden pågår. WoundExpress kompletterar nuvarande portföljer inom VTE- och trycksårsprevention.

2019-i-korthet-3-800

Lansering av ny lösning inom trycksårsprevention

Oktober

Med lanseringen av Auralis™ Alternating Pressure System stärker Arjo sin portfölj för trycksårsprevention. Auralis är en innovativ produkt som utvecklats för patienter med begränsad rörlighet och ömtålig hud, som antingen riskerar att få eller redan har trycksår. Auralis fungerar både när patienten ligger och sitter, och justerar automatiskt ett lämpligt tryck.

Revision för MDR avklarad med goda resultat

November

Arjo har med goda resultat genomgått en revision för att utvärdera om företaget lever upp till EU:s nya förordning EU MDR (Medical Device Regulation) för medicinteknisk utrustning. MDR träder i kraft i maj 2020 och Arjo väntar nu på certifieringen. MDR introducerades 2017 och innebär att medicintekniska produkter måste ha mer omfattande klinisk information och striktare kontroll efter att de släppts på marknaden.

Produktionsenheter MDSAP-certifierade

December

Två av Arjos fabriker, i Suzhou, Kina och Poznan, Polen, har blivit rekommenderade för Medical Device Single Audit (MDSAP) certifiering. Med MDSAP kan tillverkare av medicinteknisk utrustning genom en enda revision få en certifiering som täcker kraven för USA, Japan, Kanada, Australien och Brasilien. Certifieringen är strategiskt viktig för Arjo eftersom den ersätter individuella rutinmässiga inspektioner av myndigheterna.