Johan Malmquist

Styrelsens ordförande och styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född 1961.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet som VD och koncernchef för Getinge-koncernen 1997–2015, affärsområdeschef inom Getinge-koncernen, chef för Getinge-koncernens franska dotterbolag och VD för dotterbolag inom Electrolux.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelse­ordförande i Getinge AB (publ), och styrelse­­ledamot i Trelleborg AB (publ), Elekta AB (publ), Dunkerintressena, Mölnlycke AB, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD och koncernchef för Getinge-­koncernen 1997–2015. Styrelse­ledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), Essity Aktiebolag (publ), Capio AB samt styrelseordförande i Aktiebolaget Tingstad Papper.

Innehav (eget och närståendes): 100 000 B-aktier och 2 380 952 syntetiska optioner.

Carl Bennet

Styrelsens vice ordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2017. ­Ledamot i ersättningsutskottet.

Född 1951.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Göteborgs universitet. Medicine hedersdoktor, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och teknologie hedersdoktor, Luleå tekniska universitet. Tidigare erfarenhet som VD och koncernchef i Getinge 1989–1997.

Andra pågående uppdrag/befattningar: VD och styrelseordförande i Carl Bennet AB, styrelseordförande i Lifco AB (publ) och Elanders AB (publ), vice ordförande i Getinge AB (publ) samt styrelse­ledamot i Holmen Aktiebolag (publ) och L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ).

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse­ordförande för Göteborgs universitet.

Innehav (eget och närståendes): 18 217 200 A-aktier och 49 902 430 B-aktier genom Carl Bennet AB.

Sten Börjesson

Arbetstagarrepresentant, ledamot sedan 2017.

Född 1967.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieutbildning inom ekonomi respektive teknik. Anställd i Arjos dotterbolag ArjoHuntleigh AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Innehavare av Höörs Antenn och Elektronikservice.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse­ledamot (arbetstagarrepresentant) i Getinge AB 2007–2015.

Innehav (eget och närståendes):

Eva Elmstedt

Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1960.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i ekonomi respektive datavetenskap, Indiana University of Pennsylvania, USA. Tidigare erfarenhet som EVP Global Services och medlem av ledningsgruppen för Nokia Networks och Nokia Siemens Networks samt ledande befattningar på Ericsson, operatören 3 och Semcon.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelse­ordförande i Proact IT Group AB samt styrelse­ledamot i Addtech AB, Gunnebo AB, Semcon AB samt Smart Eye AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): EVP Global Services och medlem av ledningsgruppen för Nokia Networks och Nokia Siemens Networks

Innehav (eget och närståendes): 20 000 B-aktier och 476 190 syntetiska optioner.

Dan Frohm

Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisions­utskottet.

Född 1981.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet. VD i DF Advisory LLC.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Getinge AB (publ), Carl Bennet AB, Elanders AB (publ) samt Swedish-American Chamber of Commerce, Inc

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Managementkonsult på Applied Value LLC i New York.

Innehav (eget och närståendes): 214 989 B-aktier

Eva Sandling Gralén

Arbetstagarrepresentant, suppleant sedan 2018.

Född 1964.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Textilingenjör – Textilteknologi, ­Högskolan i Borås. Kandidatexamen med huvudområde Miljövetenskap, Högskolan i Malmö. Anställd i Arjos dotterbolag ArjoHuntleigh AB.

Andra pågående uppdrag/­befattningar:

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren):

Innehav (eget och närståendes):

Ulf Grunander

Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1954.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. Tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor och CFO för Getinge-koncernen 1993–2016.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelse­ordförande i Nyströms Gastronomi & Catering AB och Djurgården Merchandise Handels­bolag samt styrelseledamot i AMF Pensionsförsäkring AB, Lifco AB (publ) och Djurgården Hockey AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse­uppdrag i ett antal bolag inom Getinge-­koncernen samt CFO för Getinge-koncernen 1993–2016.

Innehav (eget och närståendes): 83 622 B-aktier och 476 190 syntetiska optioner.

Kajsa Haraldsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant sedan 2017.

Född 1982.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i teknisk design, Chalmers tekniska högskola. Anställd i Arjos dotterbolag ArjoHuntleigh AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren):

Innehav (eget och närståendes):

Ingrid Hultgren

Arbetstagarrepresentant, ledamot sedan 2017.

Född 1958.

Utbildning och arbetslivs­erfarenhet: B Sc. examen i mikro­biologi, Uppsala ­universitet. Certifierad Senior Projektledare (IPMA). Tidigare erfarenhet i Pharmacia Diagnostics AB samt Hemocue AB. Anställd i Arjos dotterbolag ArjoHuntleigh AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Sekreterare i Arjos Europeiska Företagsråd (EWC) samt kommanditdelägare i Hultgreen Hedge kommanditbolag.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren):

Innehav (eget och närståendes): 4 000 B-aktier.

Carola Lemne

Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1958.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Legitimerad läkare, medicine doktor och docent, Karolinska Institutet. ­Tidigare erfarenhet som medicinsk chef för ­Pharmacia Sverige, klinisk forskningschef för Pharmacia Corp., VD för Danderyds sjukhus, koncernchef för Praktikertjänst AB och VD för Svenskt Näringsliv.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande för Ung Företagsamhet, ArtClinic AB och Internationella Engelska Skolan AB. Vice styrelseordförande IRLAB AB (publ), styrelse­ledamot i Kung Gustav V jubileumsfond. VD för Calgo Enterprise AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, AFA Försäkringar, Institutet för Näringslivsforskning, ICC, Praktikertjänst Aktiebolag, Getinge AB (publ), Investor AB (publ), Stiftelsen Forska! Sverige och Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Ordförande för Uppsala universitet och vice ordförande i Alecta AB.

Innehav (eget och närståendes): 3 000 B-aktier och 238 095 syntetiska optioner.

Joacim Lindoff

VD och koncernchef sedan 2017.

Född 1973.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom­examen, Lunds universitet. Tidigare erfarenhet som tillförordnad VD och koncernchef i Getinge-­koncernen mellan augusti 2016-mars 2017, Executive Vice President för Getinges tidigare affärsområde Infection Control och Executive Vice President för affärs­området Surgical Workflows.

Andra pågående uppdrag/befattningar:

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Tillförordnad VD och koncernchef i Getinge-­koncernen mellan augusti 2016-mars 2017.

Innehav (eget och närståendes): 16 588 B-aktier och 1 190 476 syntetiska optioner.

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Magnus Willfors, Auktoriserad revisor, Huvudansvarig revisor

Cecilia Andrén Dorselius, Auktoriserad revisor