“Vi tror att ett företags långsiktiga framgång uppnås genom ett tydligt ansvarstagande för sociala, affärsetiska och miljömässiga frågor, och att detta arbete sker parallellt med att man uppnår ekonomisk lönsamhet.”

Joacim Lindoff, VD och koncernchef

En hållbar framtid

– inom vården, samhället och för miljön

Genom vårt arbete vill vi skapa en effektivare och mer hållbar sjuk­vård som bidrar till en positiv utveckling i samhället.

Sedan Arne Johansson grundade Arjo 1957 har vår verksamhet satt människan i centrum. En av hans starkaste drivkrafter var att förbättra vårdpersonalens dagliga arbetsvillkor genom användningen av ergonomiska hjälpmedel, med ökade fördelar även för vårdtagarna.

Den drivkraften lever i högsta grad vidare inom dagens Arjo. I takt med att samhället har förändrats har Arjos hållbarhetsarbete blivit allt viktigare, och är idag inriktat på att minska mängden avfall och utsläpp i hela värdekedjan. Arbetet omfattar även utbildning och kompetensutveckling inom miljöfrågor, etiskt uppförande och relevanta regelverk.

Hållbarhetsarbetet bedrivs framför allt inom fyra fokusområden: miljöpåverkan, kvalitet och regelverk, medarbetare och samhället samt affärsetik.

Dessa områden definierar sådant vi kan påverka, inom koncernen och med externa partners. För att hållbarhet alltid ska vara högt på agendan har vi en styrningsstruktur som underlättar ett tydligt ägandeskap för varje fokusområde. Vi skapar även ett globalt rapporteringssystem för att ta tillvara hållbarhetsinsikter från våra kunder och samarbetspartners.

FN:s globala hållbarhetsmål

Arjos hållbarhetsarbete stödjer FN:s hållbarhetsmål genom globala och lokala initiativ. Vi fokuserar särskilt på sex av de globala målen:

Miljöpåverkan

Vi har ett hållbart synsätt genom hela värdekedjan.

Läs mer om miljöpåverkan

Kvalitet och regelverk

Vi ska leva upp till striktare standarder för produktsäkerhet.

Läs mer om kvalitet och regelverk

Medarbetare och samhället

Vi bidrar till att stärka både individer och samhället.

Läs mer om medarbetare och samhället

Affärsetik

Vi har ett åtagande gällande de högsta etiska standarderna.

Läs mer om affärsetik