Note 15 Proposed allocation of profits

The following profits in the Parent Company are at the disposal of the Annual General Meeting:

SEK
Kronor
Retained earnings Balanserade vinstmedel 4,514,263,703
Net profit for the year Årets resultat 179,644,011
Total Summa 4,693,907,714
The Board and Chief Executive Officer propose that a dividend of SEK 0.65 per share shall be distributed to shareholders Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas med 0.65 kr per aktie 177,040,222
To be carried forward I ny räkning överföres 4,516,867,492
Total Summa 4,693,907,714