Not 2 Nettoomsättning per intäktsslag

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Product sales Produktförsäljning 5 331 4 810
Service incl. spare parts Service inkl. reservdelar 1 504 1 373
Rental Uthyrning 2 090 2 034
Total Summa 8 925 8 217