Not 3 Segmentsredovisning

Arjos verksamhet består av ett rörelsesegment. Nedan specificeras nettoomsättning samt immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar för segmentet per geografiskt område. Nettoomsättningen baseras på säljarens hemvist och tillgångarna baseras på Arjo-bolagens hemvist. Koncernen har inga kunder som står för 10% eller mer av koncernens omsättning.

Net sales Intangible assets and tangible assets
SEK M 2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar
Mkr 2019 2018 2019 2018
  North America Nordamerika 3 468 3 015 2 476 1 966
of which, US varav USA 2 765 2 390 1 810 1 380
  Western Europe Västeuropa 4 240 4 125 6 287 5 536
of which, UK varav Storbritannien 1 101 1 128 1 278 3 745
of which, Sweden varav Sverige 85 75 3 602 826
  Rest of the World Övriga världen 1 217 1 077 758 597
Total Summa 8 925 8 217 9 522 8 099