Not 12 Räntebärande finansiella lån

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Commercial paper program Certifikatsprogram 3 573 2 761
Total Summa 3 573 2 761

Moderbolaget har upprättat ett företagscertifikatsprogram under 2018 där rambeloppet uppgår till 4 000 Mkr. Totalt har det gjorts emissioner om 3 576 Mkr.