Not 4 Personalkostnader

Medeltal anställda

Sweden 2019 2018
Sverige 2019 2018
Men Män 3 3
Women Kvinnor 2 2
Total Totalt 5 5

Könsfördelning

% 2019 2018
% 2019 2018
Women: Kvinnor:
Board members Styrelseledamöter 29 33
Other members of senior management Andra personer i företagets ledning 40 40
Men: Män:
Board members Styrelseledamöter 71 67
Other members of senior management Andra personer i företagets ledning 60 60

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2019‚ SEK 000s Board and CEO Other senior executives Total
2019‚ Tkr Styrelse och VD Övriga ledande befattnings­havare Totalt
Salaries and remuneration Löner & ersättningar 13 762 10 450 24 212
Social security expenses Sociala kostnader 4 881 3 821 8 702
Pension expenses Pensionskostnader 2 295 2 216 4 511
2018‚ SEK 000s Board and CEO Other senior executives Total
2018‚ Tkr Styrelse och VD Övriga ledande befattnings­havare Totalt
Salaries and remuneration Löner & ersättningar 15 640 12 084 27 724
Social security expenses Sociala kostnader 5 458 4 392 9 850
Pension expenses Pensionskostnader 2 242 2 452 4 694