Förebyggande av vård­relaterade komplikationer

Vårdrelaterade komplikationer, såsom trycksår och venös tromboembolism (VTE), orsakar enormt lidande hos vårdtagare och kostar sjukvården stora belopp varje år. Många gånger helt i onödan.

Trycksår är ett vanligt problem

Trycksår uppstår när vårdtagare är oförmögna att ändra sin position, eller till exempel när olika hudlager gnider mot varandra. Dålig blodcirkulation leder till rodnad, eventuellt smärta och obehag, och i senare skeden till öppna sår som kan skada muskler och ben. ­

VTE kan vara livshotande

VTE omfattar både blodproppar i benens djupa vener, djup ventrombos (DVT) och blodproppar i lungorna, vilka leder till stort lidande och långa sjukhusvistelser för de drabbade. Vårdtagare är särskilt utsatta vid långvarig immobilitet, exempelvis efter operationer. VTE kommer ofta relativt oannonserat och är potentiellt livshotande. Varje år uppstår runt 10 miljoner fall globalt*, och liksom trycksår innebär det betydande årliga kostnader inom vården.

11

miljarder USD

Den uppskattade årliga kostnaden för trycksårs-behandling i USA.**

x2

VTE-relaterade komplikationer orsakar mer än det dubbla antalet dödsfall jämfört med bröstcancer, prostatacancer, trafikolyckor och AIDS tillsammans.***

60%

Så stor andel av VTE fall inträffar under eller kort efter sjukhusvistelsen, vilket gör det till den största förebyggbara dödsorsaken i sjukhusmiljö.****

*Jha AK et al., 2013   **Padula WV et al., 2011 ***Cohen AT et al., 2007  ****Jha AK et al., 2013 and Heit Ja et al., 2002

Förebyggande och effektiva lösningar för ökande problem

Arjo har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder minska problem med trycksår och VTE. Med rätt lösningar kan både onödigt lidande och höga kostnader förhindras.

Arjos lösningar går generellt sett ut på att förebygga att trycksår eller VTE uppstår, men vi erbjuder även andra lösningar för att hantera denna typ av komplikationer.

Med förebyggande åtgärder slipper vårdtagare lida i onödan, och sjukhus kan undvika dyra behandlingar.

Produkter för trycksår

Arjos främsta lösning för trycksår är luftväxlande och tryckavlastande madrassystem, som produktserierna Alpha och Nimbus. Vi erbjuder även andra typer av madrasser, som toppmadrasser och skummadrasser, för att täcka olika typer av behov hos vårdtagare. Sortimentet innehåller också speciallösningar för överviktiga vårdtagare och för patienter inom intensivvård.

Under 2019 lanserade Arjo Auralis, ett madrassystem med alternerande tryck. Auralis har designats för att minimera risken och problemen med trycksår för högriskpatienter med begränsad mobilitet och hudskador.

Förutom tryck och friktion är mikroklimatet en viktig faktor vid trycksår. Mikroklimat är ett annat ord för fukt- och temperaturförhållandena på hudytan och hudytans kontaktytor. Här erbjuder Arjo Skin IQ™,  ett vattentätt, ångpermeabelt madrassöverdrag som fungerar som en skyddsbarriär mot bakterier och virus.

Effektiv lösning för VTE

VTE behandlas idag främst med injicerade läkemedel. Arjo rekommenderar dock att detta kombineras med andra lösningar för trombosprofylax. Detta minskar avsevärt riskerna för att drabbas av blodproppar.

Arjos Flowtron IPC-pumpar och manschetter utgör tillsammans en enkel och bekväm, men även effektiv terapeutisk lösning som simulerar rörelse och därigenom cirkulerar blodet i benets djupliggande vener.