Exempel på utrymmes-krav när ett rum ritas för boenden som Carl, som är beroende av hjälp och stöd i många situationer.

Guide för arkitekter och planerare©

Många källor till skador och komplikationer hos både vårdtagare och vård-personal kan designas bort redan innan en vårdenhet byggs eller renoveras. Med rätt dimensionerade rum finns det exempelvis tillräckligt med utrymme kring sängar och för olika typer av hjälpmedel. Vårdpersonalen undviker att utföra felaktiga lyft som äventyrar deras egen hälsa, och som även kan orsaka fallskador hos vårdtagarna.

Det är en utmaning för arkitekter och planerare att uppfylla vårdtagarnas och personalens fysiska och psykologiska behov samtidigt som byggleverantörens fastställda budget inte överskrids.

Bygger på solid erfarenhet

Arjos Guide för arkitekter och boendeplanerare gavs ut första gången 1996 och är ett stöd i processen att bygga säkra och hållbara vård-inrättningar. Under våren 2019 kom den senaste upplagan, nu i en online–version, och omfattar cirka 200 ritningar. Den har uppdaterats i samarbete med arbetsterapeuter och stora arkitektbyråer, och uppfyller olika standarder i världen. Mobilitetsgalleriet liksom Positive Eights fokus  på tillräckliga ytor, rätt hjälpmedel och rätt arbetsmetoder är centrala i Arjos Guide för att skapa ändamålsenliga rum.

Med illustrationer och tabeller får arkitekter möjlighet att digitalt ladda ner information om hur mycket utrymme som behövs vid användande av olika produkter beroende på vårdtagarens olika behov.

Med sin expertis kan Arjo vara en aktiv partner i byggprocesser, från byggspecifikation till eftermarknad och stödja arkitekter och planerare, men även inköpare och slutkunder.